Kirjalik küsimus E-008078/11 Fiorello Provera (EFD) komisjonile. Komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja – kasvav ekstremism Nigeeria põhjapoolsetes osariikides