Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 609/2012, 6. juuli 2012 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril