Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 10. märts 2011.