2011/327/EL: Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 1. juuni 2011 , ELi tsiviilkriisiohje missioone ja sõjalisi operatsioone käsitlevate dokumentide käitlemise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/836