Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 25 maj 2010 om ett utkast till beslut i ärende COMP/39.092 (1) – Badrumsutrustning – Föredragande: Frankrike