Nõukogu direktiiv , 3. mai 1988 , mänguasjade ohutust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (88/378/EMÜ)