Kohtuasi T-319/20: 27. mail 2020 esitatud hagi – GGEW versus komisjon