kohtuasi T-386/19: 24. juunil 2019 esitatud hagi — CQ versus kontrollikoda