Decizia nr. 65/2018 a Comitetului mixt instituit prin Acordul de recunoaștere reciprocă între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii din 20 martie 2019 referitoare la includerea unor organisme de evaluare a conformității în anexa sectorială privind echipamentele de telecomunicații și în anexa sectorială privind compatibilitatea electromagnetică [2019/558]