Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga loodud ühiskomitee otsus nr 65/2018, 20. märts 2019, mis on seotud vastavushindamisasutuste lisamisega telekommunikatsiooniseadmeid käsitlevasse valdkonnalisasse ja elektromagnetilist ühilduvust käsitlevasse valdkonnalisasse [2019/558]