Kirjalik küsimus E-2428/05 Esitaja(d): Erik Meijer (GUE/NGL) komisjonile. Kurdi usuliidri kadumine ja mõistatuslik surm Süürias ning inimõiguste austamine Euroopa-Vahemere dialoogi kontekstis