Sprawa T-775/19: Skarga wniesiona w dniu 12 listopada 2019 r. – Sheldon i Kingfisher International/Komisja