EMP Ühiskomitee otsus nr 56/1999, 30. aprill 1999, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa (transport)