P7_TA(2013)0210 Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 mai 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă (COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD)) P7_TC1-COD(2011)0130 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 mai 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție în materie civilă