ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ P-2230/01 υποβολή: Jaime Valdivielso de Cué (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Δημόσια Υγεία και προστασία των καταναλωτών.