FL jt vs. CEPOL TITJUR Avaliku Teenistuse Kohtu kolmanda koja esimehe määrus, 12. november 2015. # FL ja teised versus Euroopa Politseikolledž (CEPOL). # Kohtuasi F-41/15 DISS I.