Γραπτή ερώτηση αριθ. 315/86 του κ. Giovanni Starita προς την Επιτροπή Θέμα: Φυγή εγκεφάλων από την Ευρώπη