Predlog SKLEP SVETA o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za storitve in naložbe, ustanovljenem na podlagi Celovitega gospodarskega in trgovinskega sporazuma (CETA) med Kanado na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, v zvezi s sprejetjem kodeksa ravnanja za člane Sodišča, Pritožbenega sodišča in mediatorje