Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Paslaugų ir investicijų komitete, įsteigtame Kanados ir Europos Sąjungos bei jos valstybių narių išsamiu ekonomikos ir prekybos susitarimu (IEPS), dėl Ginčų sprendimo kolegijos narių, Apeliacinės ginčų sprendimo kolegijos narių ir tarpininkų elgesio kodekso priėmimo