Eiropas Parlamenta 2015. gada 11. novembra rezolūcija par aviāciju (2015/2933(RSP))