/* */

Věc C-320/12: Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 27. června 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Højesteret — Dánsko) — Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd v. Ankenævnet for Patenter og Varemærker ( „Sbližování právních předpisů — Směrnice 2008/95/ES — Článek 4 odst. 4 písm. g) — Ochranné známky — Podmínky nabytí a udržení práva k ochranné známce — Zamítnutí zápisu nebo neplatnost — Pojem „nedostatek jednání v dobré víře“ přihlašovatele ochranné známky — Vědomí přihlašovatele ochranné známky o existenci zahraniční ochranné známky“ )