KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis on koostatud vastavalt ametnike personalieeskirjade artiklile 27 ja Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 12 (geograafiline tasakaal)