Kirjalik küsimus E-011643/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komisjonile. Diskrimineerimisevastane teavituskampaania