Mål T-325/06: Förstainstansrättens dom av den 10 september 2008 – Boston Scientific mot harmoniseringsbyrån – Terumo (CAPIO) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket CAPIO – Det äldre nationella ordmärket CAPIOX – Relativt registreringshinder – Verkligt bruk av varumärket – Artikel 43.1 och 43.2 i förordning (EG) nr 40/94 – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94)