Zadeva T-325/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. septembra 2008 – Boston Scientific proti UUNT – Terumo (CAPIO) ( Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti CAPIO – Prejšnja nacionalna besedna znamka CAPIOX – Relativni razlog za zavrnitev – Resna uporaba znamke – Člen 43(1) in (2) Uredbe (ES) št. 40/94 – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 )