Cauza C-315/15: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 4 mai 2017 (cerere de decizie preliminară formulată de Obvodní soud pro Prahu – Republica Cehă) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. [Trimitere preliminară — Transport aerian — Regulamentul (CE) nr. 261/2004 — Articolul 5 alineatul (3) — Compensarea pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și a anulării sau a întârzierii prelungite a zborurilor — Întindere — Exonerare de obligația de compensare — Coliziune între o aeronavă și o pasăre — Noțiunea „împrejurări excepționale” — Noțiunea „măsuri rezonabile” pentru prevenirea unei împrejurări excepționale sau a consecințelor unei asemenea împrejurări]