Дело C-315/15: Решение на Съда (трети състав състав) от 4 май 2017 г. (преюдициално запитване от Obvodní soud pro Prahu — Чешка република) — Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. (Преюдициално запитване — Въздушен транспорт — Регламент (ЕО) № 261/2004 — Член 5, параграф 3 — Обезщетяване на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети — Обхват — Освобождаване от задължението за обезщетяване — Сблъсък на самолет с птица — Понятието „извънредни обстоятелства“ — Понятието „необходими мерки“ за предотвратяване на извънредно обстоятелство или на последиците от такова обстоятелство)