Kohtuasi C-446/05: Euroopa Kohtu (teine koda) 13. märtsi 2008 aasta otsus (Tribunal de première instance de Bruxelles'i eelotsusetaotlus (Belgia)) — Kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Ioannis Doulamis (EÜ artikkel 81, koosmõjus EÜ artikliga 10 — Liikmesriigi õigusnormid, mis keelavad hambaraviteenuste reklaami)