Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 17. jaanuar 2008. Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 17. jaanuar 2008.#Theodor Jäger versus Finanzamt Kusel-Landstuhl.#Eelotsusetaotlus: Bundesfinanzhof - Saksamaa.#Kapitali vaba liikumine - EÜ asutamislepingu artiklid 73b ja 73d (nüüd EÜ artiklid 56 ja 58) - Pärandimaks - Pärandvara hulka kuuluva vara hindamine - Teises liikmesriigis asuv põllumajandus- ja metsamaast koosnev vara - Vähem soodne meetod vara hindamiseks ja tasumisele kuuluva maksu arvutamiseks.#Kohtuasi C-256/06.