Schriftelijke vraag E-4673/06 van Nikolaos Vakalis (PPE-DE) aan de Commissie. Kerncentrales en klimaatverandering