Kohtuasi T-555/10: 3. detsembril 2010 esitatud hagi — JBF RAK versus nõukogu