Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Directivei 96/60/CE a Comisiei de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la etichetarea energetică a mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul legislației Uniunii în materie de armonizare)Text cu relevanță pentru SEE