Komisijos informacija, parengta įgyvendinant Komisijos direktyvą 96/60/EB, įgyvendinančią Tarybos direktyvą 92/75/EEB, dėl energijos sunaudojimo parodymo ženklinant buitines kombinuotas skalbimo ir džiovimo mašinas (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus)Tekstas svarbus EEE