Kirjalik küsimus P-1503/10, mille on esitanud Miroslav Ouzký (ECR) komisjonile. Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikkel 13