Kirjalik küsimus E-1297/09, mille on esitanud Jim Higgins (PPE-DE) komisjonile. Ülemereabi oluline vähendamine Iiri valitsuse poolt