2014/639/EL: Euroopa Ülemkogu otsus, 30. august 2014 , millega nimetatakse ametisse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja