Lieta T-727/20: Prasība, kas celta 2020. gada 7. decembrī – Kirimova/EUIPO