Kirjalik küsimus E-4444/05 Esitaja(d): Chris Davies (ALDE) komisjonile. Bioloogilise mitmekesisuse oluline indikaator