Kirjalik küsimus E-5037/09, mille on esitanud Morten Messerschmidt (EFD) komisjonile. Paindlikkusklausel