Pisno vprašanje P-6134/08 vlaga Vittorio Agnoletto (GUE/NGL) za Komisijo. Položaj beguncev v nekdanji kliniki Borgo San Paolo in skladnost Italije z mednarodnim sporazumom o azilu