Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 842/2012, 18. september 2012 , lantaankarbonaatoktahüdraadi valmistise lubamise kohta koerte söödalisandina (loa omanik Bayer Animal Health GmbH) EMPs kohaldatav tekst