Mål T-626/17: Tribunalens dom av den 9 september 2020 – Slovenien mot kommissionen (Jordbruk – Förordning (EU) nr 1308/2013 – Ursprungsbeteckningar inom vinsektorn – Märkning av vin – Angivelse av druvsorter som innehåller eller består av en skyddad ursprungsbeteckning – Förbud – Undantag – Delegerad förordning (EU) 2017/1353 – Druvsorten ”teran” har uppförts i förteckningen i del A i bilaga XV i förordning (EG) nr 607/2009 – Retroaktiv verkan från dagen för Kroatiens anslutning till unionen – Kroatiska skyddade ursprungsbeteckningen ”Teran” – Rättssäkerhet – Berättigade förväntningar – Proportionalitet – Rätt till egendom – Akt om villkoren för Kroatiens anslutning till unionen – Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning – Institutionell jämvikt)