Nařízení Komise (ES) č. 55/2005 ze dne 14. ledna 2005 o zahájení stálého nabídkového řízení pro opětovný prodej neloupané rýže ze zásob italské intervenční agentury na vnitřním trhu