/* */

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament ta' l-Unjoni Ewropea#IS-SEBA' PARTI - DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U FINALI#Artikolu 352#(ex Artikolu 308 TKE)