Kirjalik küsimus E-3772/06 Esitaja(d): Marco Cappato (ALDE) komisjonile. Ühenduse õiguse rikkumine Itaalias seoses varem veendumuste tõttu sõjaväeteenistusest keeldunud isikute kohtlemisega.