Cauza C-605/12: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 16 octombrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Naczelny Sąd Administracyjny – Polonia) – Welmory sp. z o.o./Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku (Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Directiva 2006/112/CE — Articolul 44 — Noțiunea „sediu comercial fix” al beneficiarului unei prestări de servicii — Locul în care se consideră că prestările de servicii sunt furnizate persoanelor impozabile — Operațiune intracomunitară)