Věc C-605/12: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 16. října 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Naczelny Sąd Administracyjny – Polsko) – Welmory sp. z o.o. v. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku „Řízení o předběžné otázce — Společný systém daně z přidané hodnoty — Směrnice 2006/112/ES — Článek 44 — Pojem ‚stálá provozovna‘ příjemce služby — Místo považované za místo poskytování služeb osobám povinným k dani — Plnění uskutečňovaná uvnitř Společenství“