Nõukogu määrus (Euratom, ESTÜ, EMÜ) nr 1416/81, 19. mai 1981, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2290/77 kontrollikoja liikmete rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta ja määrust 422/67/EMÜ, 5/67/Euratom komisjoni presidendi ja liikmete ning Euroopa Kohtu presidendi, kohtunike, kohtujuristide ja kohtusekretäri rahaliste tasude kindlaksmääramise kohta