Nõukogu ning nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate resolutsioon, 26. veebruar 2001, mis käsitleb Euroopa Liidu suutlikkuse tugevdamist kodanikukaitse vallas (2001/C 82/01)