Postanowienie Sądu (piąta izba) z dnia 21 lipca 2020 r.$